การศึกษาต่างประเทศ

เรียนวิชาชีพ

สถานฑูต EMBASSY

 

 

 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
...........เกาหลีใต้...........


หน่วยงานราชการและ
...ท่องเที่ยวเกาหลีใต้..

 

 

สมัครเรียน
 1. ข้อมูลส่วนตัว
 2. ชื่อ-นามสกุล(*)
  Please let us know your name.
 3. ที่อยู่(*)
  Invalid Input
 4. e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 5. เบอร์โทรศัพท์(*)
  Invalid Input
 6. Line ID
  Invalid Input
 7. จำนวนผู้สมัครเรียน(*)
  Invalid Input
 8. กำหนดวันที่เริ่มเรียน(*)
  Invalid Input
 9. เวลาเรียน(*)
  Invalid Input
 10. เลือกสมัครเรียน หลักสูตร
 11. หลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
  Invalid Input
 12. จำนวนชั่วโมงเรียน เลือก ....
  Invalid Input
 13. หลักสูตรแกะสลัก
  Invalid Input
 14. หลักสูตร อาหารไทย
  Invalid Input
 15. อาหารไทย 10 อย่าง The top ten Thai dishes


 16. Invalid Input
 17. ประเภทอาหารว่าง Appetizers 18. Invalid Input
 19. ประเภทซุป soups
 20. Invalid Input
 21. ประเภทสลัด Salads 22. Invalid Input
 23. อาหารแบบเส้น Noodle


 24. Invalid Input
 25. อาหารจานเดียว Rice
 26. Invalid Input
 27. อาหารทานกับข้าว Hot dishes


 28. Invalid Input
 29. Thai desserts ของหวาน
 30. Invalid Input
 31. comment
  Invalid Input
 32. แนบไฟล์เอกสารที่ใช้ (เอกสารดูในหน้ารายละเอียดยื่นขอวีซ่าเข้าเมือง)*(*)
  Invalid Input
  (jpg,png,gif)
 33. ส่งข้อมูล

แหล่งรวมกิจการไทยในเกาหลี