การศึกษาต่างประเทศ

เรียนวิชาชีพ

สถานฑูต EMBASSY

 

 

 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
...........เกาหลีใต้...........


หน่วยงานราชการและ
...ท่องเที่ยวเกาหลีใต้..

 

 

วัดไทยในเกาหลีใต้

ประวัติวัดพุทธรังษีโซล (แบบใช้ทำจุลสารแจกงานกฐิน)

 

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ (PDF file)

เบอร์โทรศัพท์วัด : 031-298-9998