การศึกษาต่างประเทศ

เรียนวิชาชีพ

สถานฑูต EMBASSY

 

 

 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
...........เกาหลีใต้...........


หน่วยงานราชการและ
...ท่องเที่ยวเกาหลีใต้..

 

 

เที่ยวเกาหลีใต้

 

ท่องเที่ยวเกาหลีใต้

ประเทศเกาหลีใต้ถูกจัดเป็นประเทศที่เจริญแล้วเกิดใหม่ อุตสาหกรรม สื่อสิ่งบันเทิง การท่องเที่ยว เป็นรายได้หลักเข้าประเทศ ในขณะเดียวกันประเทศเกาหลีใต้ก็ปรับรูปแบบการจัดการบริหารภายในประเทศ พัฒนาสู่ความเป็นสากลมากขึ้นเรื่อยๆอาทิเช่น กฎหมายเข้าเมือง การศึกษา ธุรกิจ การท่องเที่ยว ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกันในการพัฒนาประเทศเปิดประตูสู่สากล ด้านการท่องเที่ยวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเข้มแข็งก่อตั้งหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยว บริการนักท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ การตลาดในรูปแบบต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการบริหารจัดการทางการตลาดได้ปรับแนวทางให้สอดคล้องกับนานาประเทศโดยมีหน่วยงานของรัฐให้การส่งเสริม

เพิ่มความสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น นักเดินทาง นักท่องเที่ยว สามารถเลือกใช้บริการท่องเที่ยวประเภทต่างๆได้อาทิเช่น แพคเกจท่องเที่ยวตามต้องการผ่านระบบออนไลน์ สอดคล้องกับความเจริญด้านการสื่อสารในโลกยุคปัจจุบัน ท่องเที่ยวอิสระตามควมชอบโดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งเสริมข้อมูลพร้อมให้บริการ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ จัดวางเป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วๆไป

การท่องเที่ยว แพคเกจทัวร์/นำเที่ยวภายในประเทศเกาหลีใต้รวม อาหาร ที่พัก รับ-ส่งสนามบิน และอื่นตาม งบค่าใช้จ่าย เป็นทางเลือกผู้ใช้บริการทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศสะดวกง่ายยิ่งขึ้นและส่วนหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเกาหลีใต้

* ผู้พักอาศัย ในประเทศ ชาวต่างชาติ/ชาวเกาหลี หลังเลิกงาน หยุดงาน ว่างจากการเรียนหนังสือ สามารถสั่งซื้อแพคเกจท่องเที่ยวผ่านระบบออนไลน์

* ผู้พักอาศัย นอกประเทศ ชาวต่างชาติ/ชาวเกาหลี ผู้ที่ประสงค์เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลี มีทางเลือกมากขึ้นนอกจากการซื้อแพคเกจทัวร์ในประเทศก่อนเดินทาง สามารถสั่งซื้อแพคเกจนำเที่ยวที่ต้องการจากเกาหลีผ่านระบบออนไลน์ ซื้อตั๋วเครื่องบินไปเองได้เลย

• Shopping Tour แพคเกจ ชอปปิง
Drama Tour แพคเกจ ตามรอยซี่รี่. ดราม่า
Beauty Tour แพคเกจ แต่งหน้าสวยงาม บำรุงผิวแบบเกาหลี
Korean Food Tour แพคเกจ อาหารเกาหลี.สัมผัสอาหารเกาหลี
Family Package Tour แพคเกจ ท่องเที่ยวแบบครอบรัว
Honeymoon Tour แพคเกจ ฮันนี่มูน
JEJU TOUR แพคเกจ เที่ยว เจจู
และ แพคเกจท่องเที่ยวโปรแกร์มอืนๆ ฟาร์ม, สปาร์, สวนสมุนไพร, รถไฟเร็วเคทีเอ๊ก(KTX)

ทั้งนี้ทั้งนั้น, อย่าลืมศึกษาข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมเช่นเรื่อง สภาพอากาศ การแต่งกาย ด่านตรวจคนเข้าเมือง(ตม.)ไทย-เกาหลี รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางอื่นๆ