การศึกษาต่างประเทศ

เรียนวิชาชีพ

สถานฑูต EMBASSY

 

 

 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
...........เกาหลีใต้...........


หน่วยงานราชการและ
...ท่องเที่ยวเกาหลีใต้..

 

 

ด่านตรวจคนเข้าเมือง เมื่อประสงค์เดินทางมาเกาหลีใต้

หนังสือเดินทาง/พาสปอตประเทศไทย เข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ 2ประเภท
* ตรวจลงตราเข้าเมือง90วัน(3เดือน)
* วีซ่า เข้าเมือง

เมื่อประสงค์เดินทางไปเกาหลีใต้ ถูกระงับการเดินทาง ถูกปฏิเสธเข้าเมือง เป็นรายวันวันละหลายท่าน ก่อนออกเดินทางควรศึกษาข้อมูลเตรียมรับมือด่านตรวจคนเข้าเมือง(ตม.)เกาหลีใต้ เมื่อต้องการเดินทางเข้ามาเกาหลีใต้แบบท่องเที่ยว ตรวจลงตราเข้าเมือง90วัน(3เดือน) ควรเตรียมตัว เตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

บุคลิก การแต่งตัว จัดว่า “สำคัญที่สุด” เพราะคือด่านแรกที่เจ้าหน้าที่ตม.จะมอง เสื้อผ้าหน้าผมเน้นให้ดู “สุภาพ” และ “เหมาะสม” ตามฤดูกาล รองเท้าก็ขอเป็นผ้าใบ หนัง หุ้มส้นอะไรก็ได้ตามสะดวก

นอกจาก ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เอกสารรับรองที่พัก เอกสารชี้แจง/บ่งชี้วัตถุประสงค์การมา และแบบฟอร์มเอกสารเข้าออกนอกประเทศใบตม.(Arrival Card)ไทย-เกาหลี เอกสารแสดงสัมภาระสิ่งของ(custom) เอกสารต่างๆ ควรเตรียมไปให้พร้อม ส่วนจะได้ใช้หรือไม่ ไปถึงก็จะรู้เอง เอกสารที่ว่าก็เช่น ใบแสดงสถานะและตัวตนของเรา การทำงานสำหรับพนักงาน สถานภาพนักเรียนนักศึกษา ส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัว หรือประกอบอาชีพอิสระ อาจจะเตรียมนามบัตรหรือเอกสารอะไรก็ได้ ที่จะบ่งบอกได้ว่าเราประกอบอาชีพอะไร นอกจากนี้ก็จะเป็นเอกสารการจองที่พักพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ รวมไปถึงตั๋วเครื่องบินขากลับ แผนการเดินทางเป็นภาษาอังกฤษติดมือไว้ เผื่อเจ้าหน้าที่ถามว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนบ้าง ใครไม่ถนัดภาษาก็ยื่นให้ดูเลย ง่ายดี เงินสดควรเตรียมไปให้เหมาะสมกับจำนวนวันที่ไป หากใครมีบัตรกดเงินสดของสถาบันการเงินก็ควรพกไปด้วย เพราะเวลาถูกเรียกเข้าห้อง ตม.มักถามหา เพื่อยืนยันได้ว่าเรามีเงินมากพอที่จะมาเที่ยว

 

เมื่อต้องการเดินทางเข้ามาเกาหลีแบบท่องเที่ยวตรวจลงตรา90วัน(3เดือน) ควรเตรียมตัวอย่างไรก่อนออกเดินทาง ควรระวังข้อใดส่วนใดเพื่อให้การเดินทางสะดวกง่ายขึ้นและเมื่อติดตม.เกาหลีควรปฏิบัติอย่างไร

1). ก่อนทำพาสปอต/หนังสือเดินทาง โปรดตรวจดูว่ามี ญาติ คนรู้จัก ผู้ใด ที่อยู่ในเกาหลีนามสกุลเดียวกันมีหรือไม่ บางกรณีท่านอาจถูกปฏิเสธเข้าเมืองเพราะมีบุคคลที่มีนามสกุลเดียวกันกับท่านระเมิดกฎหมายเข้าเมือง(over stay)หรือปัญหาอื่น

2). เบอร์โทรศัพท์ ของคนรู้จักในเกาหลีไม่ควรมี หากเกิดกรณีติดตม.เกาหลี ตม.เกาหลีจะเปิดดูเบอร์โทรการติดต่อในโทรศัพท์และจะพุ่งประเด็นไปที่ท่านรู้จักนัดหมายกับคนที่อยู่ในเกาหลีเพื่อวัตถุประสงค์อื่นหลบหนีเข้าเมืองเพื่อทำงานอย่างผิดกฎหมาย ท่านจะถูกปฏิเสธการเข้าเมืองทันทีถึงแม้ว่าท่านจะเตรียมพร้อมในด้านข้อมูลเอกสารการท่องเที่ยวครบสมบูรณ์

3). เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร มือถือสมาร์ทโฟน แทปเลต ควรมีและรองรับกับระบบไวไฟร์และควรฝึกการใช้งาน เมื่อท่านถึงสนามบินอินชอนอุปกรณ์สื่อสารเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อท่าน ในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นที่เมืองไทยหรือเกาหลีผ่านทางอินเตอร์เนท เฟสบุค ไลน์ สไกด์ ถึงแม้ผ่านจะผ่านเข้าประเทศเกาหลีหรือไม่ผ่านก็ตาม สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เนทผ่านสัญญาณไวไฟร์ที่สนามบินอินชอนบริการฟรี!! เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยท่านติดต่อผู้คนได้ อีกทั้งเป็นประโยชน์เมื่อท่านใช้ชีวิตในเกาหลี เพื่อช่วยให้การดำเนินชีวิตง่ายยิ่งขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิต ต้องมีสังคมต้องรับรู้ข่าวสารภายในประเทศที่ท่านพักอาศัยผ่านสังคมสื่อออนไลน์รวมทั้งขอความช่วยเหลือปรึกษาอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

…. ** ทั้งนี้ อย่าลืม!! หากกรณี ท่านติดออฟฟิตตม.เกาหลี ต้องรีบลบแอฟพริเคชั่น ไลน์ เฟสบุค และอื่นๆออกก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองยึดมือถือของท่าน เพื่อเปิดดูข้อมูลในการสื่อสารติดต่อ ถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตรวจพบมีการติดต่อกับ บุคคลในเกาหลี เบอร์โทรศัพท์ในเกาหลี การพูดคุยตกลงเรื่องค่าใช้จ่าย มารับ-ไปรับ-รอรับ และอะไรอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าเมือง ท่านจะถูกซักถามมากขึ้นและโยงประเด็นไปสู่เรื่องหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายและค้ามนุษย์เพราะมีลายลักษณ์อักษร ท่านจะถูกปฏิเสธเข้าเมืองทันทีถึงแม้ท่านจะเตรียมข้อมูลเอกสารการท่องเที่ยวครบสมบูรณ์

4). เมื่อตัดสินใจเดินทางมาเกาหลี ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดของการเดินทาง เที่ยวบิน สายการบิน วันเวลาเดินทาง ชื่อ-นามสกุลที่ใช้ในการเดินทาง เดี๋ยวนี้การสื่อสารเจริญอยู่ที่ไหนก็ติดต่อง่ายทั้งทาง แฟกซ์ โทรศัพท์ อีเมล สังคมออนไลน์ต่างๆ เผื่อท่านมีศัตรูทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวเช่น ความเกลียด ความริษยา หรือ ท่านอาจจะเซอร์เวย์สอบถามบริการต่างๆกับบริษัทนำเที่ยวแล้วไม่ซื้อบริการท่องเที่ยวกับบริษัทนั้น หรือ ติดต่อนัดหมายจะเดินทางกับบุคคลหนึงแตกลับเดินทางกับอีกบุคคลหนึงซึ่งเป็นเรื่องผลประโยชน์ ท่านอาจถูกกลั่นแกล้งเมื่อบุคคล/บริษัทนำเที่ยวแห่งนั้นทราบ ท่านอาจติดตม.เกาหลีโดยใช่เหตุ(เคยเกิดขึ้นแล้ว ตม.เกาหลีได้รับแจ้งบุคคลพึงต้องสงสัยลักลอบเข้าเมืองหรืออาจกระทำผิดกฎหมายตามเนื้อความที่แจ้ง) อย่าไว้ใจใคร/คน

5). สาเหตุ ติดตม.เกาหลีทั้งกรุ๊ป บริษัทนำเที่ยวที่ท่านใช้บริการ บุคคลในกลุ่มที่ร่วมเดินทางรวมทั้งไกด์นำเที่ยว มีแบลคลิสพึงระวังอยู่ในระบบตม.เกาหลี ซึ่งส่วนใหญ่จะหมายถึงบุคคลที่เดินทางเข้าออกเกาหลีบ่อย ซึ่งเจ้าตัวอาจไม่ทราบเพราะแบลคลิสในระบบของตม.เกาหลีจะบันทึกประวัติบุคคลบริษัทไว้ในระบบ ไม่จำเป็นต้องเคยรับรองบุคคลเข้าเมืองเพียงอย่างเดียว ถ้าเคยนำพาบุคคลเข้าเมืองหรือร่วมเดินทางกับบุคคลเข้าเมืองแล้วไม่กลับออกนอกประเทศในช่วงระหว่าง3เดือนจะแบนติดลิสตม.เกาหลีพึงระวังทันที เจ้าตัวจะรู้ติดแบลคลิสเมื่อติดตม.เกาหลีพร้อมๆกับข้อมูลเก่าๆโคทการเดินทางเข้าออกประเทศจะปรากฏในมือตม.เป็นหลักฐาน ส่วนผู้ร่วมเดินทางในกรุ๊ปนั้นก็จะติดตม.ด้วยเช่นกันใครจะผ่านตม.เข้าไปได้ก็อยู่ที่กรณี โดยมากจะถูกปฏิเสธเข้าเมืองทั้งกรุ๊ป

 

ใบ Arrival Card ใบตม.เกาหลี (ใบ ตม.เกาหลี ขาเข้า)


กรอกใบ Arrival Card ใบตม.เกาหลี (ควรกรอกให้เสร็จเรียบร้อยตั้งแต่บนเครื่อง จะได้ไม่เสียเวลา และหากกรอกผิด ก็ขอใบใหม่จากคุณแอร์ฯ ได้ค่ะ จะได้ไม่มีรอยขีดฆ่า ให้ดูน่าสงสัยอีก)สำหรับช่อง "อาชีพ" นั้น ก็สามารถเลือกกรอกได้ตามนี้ค่ะ

ทำงานราชการ = GOVERNMENT OFFICE

พนักงานบริษัท = EMPLOYEE

ผู้จัดการ = MANAGER

นักธุรกิจ = BUSINESSMAN

ค้าขาย หรือ ธุรกิจส่วนตัว = MERCHANT

นักเรียน นักศึกษา = STUDENT

และสำหรับใครที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล ก็อย่าลืมนำเอกสารในการเปลี่ยนชื่อ (เป็นภาษาอังกฤษ) ติดตัวไปเพื่อแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนด้วยนะคะ รวมถึงหากมีพาสปอตเล่มเก่าที่ใช้ชื่อเดิม หรือนามสกุลเดิม ก็พกติดตัวไปด้วยนะคะ คาดว่า "น่าจะได้ใช้แน่ๆ" พร้อมกับเอกสารอื่นๆ เตรียมรับมือกับตม.เกาหลี เพื่อความปลอดภัย และความมั่นใจไร้กังวลอย่างสูงสุด ศึกษาขั้นตอนต่างๆ ก่อนเดินทาง

 

ใบ custom –แบบฟอร์มแสดงสัมภาระสิ่งของ

ใบ custom - หน้า

ใบ custom - หลัง


จากนั้นรับกระเป๋าแล้วเดินออกมาจะเจอด่านศุลกากร ก็ยื่นใบ Customs Declaration (ใบผ่านศุลกากร) ที่เรากรอกไว้แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งใบนี้เป็นใบที่ไว้สำแดงสิ่งของต้องห้ามที่จะนำเข้าประเทศ ซึ่งอย่างเราๆ ไม่มีแน่นอน จากนั้นออกไป ได้เลย

**************************

ด่านตรวจคนเข้าเมือง...จุดนี้น่าจะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวอย่างเราๆ หวาดกลัว กันมากที่สุด เพราะถึงแม้ว่าประเทศเกาหลีจะเป็นประเทศหนึ่ง ที่สามารถไปเที่ยวได้อย่างง่ายๆ แบบไม่สลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรนัก เพียงแค่มีเงินกับพาสสปอต ก็เข้าไปโลดแล่นอยู่ในประเทศเขาได้แล้ว แต่กระนั้นเลย แม้ว่าด่านตม.จะพาให้ใครต่อหลายคนผ่านเข้าประเทศไปได้อย่างสบายใจเฉิบแล้วนั้น แต่ก็ยังคงมีมือใหม่หัดเที่ยวที่ยังหวาดกลัวอยู่ไม่น้อย เพราะยังคงได้ยินคำบอกเล่าหรือคำขู่สารพัด เกี่ยวกับความเคี่ยวของเจ้าหน้าที่ เชื่อเถอะว่า ถ้าเราเตรียมตัวให้พร้อม และโชคไม่ได้ร้ายจนเกินไปนัก (ซวยนั่นเอง) ก็ไม่น่าจะเป็นผู้โชคดี? ได้เข้าห้องเย็นแน่นอนค่ะ

ปกติท่านจะต้องผ่าน Immigrationหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองเสียก่อน ประโยคสั้นๆ ที่ควรทราบ เมื่อผ่าน Immigration เช่น

-I'am a tourist. ฉันเป็นนักท่องเที่ยว

-I plan to stay (....) days. ฉันจะอยู่ที่นี่ (จำนวนวัน) วัน

-I'll stay at .....hotel. ฉันพักอยู่ที่โรงแรม..........

-How many people are you traveling with? คุณมาด้วยกันทั้งหมดกี่คน

 

ศัพท์อื่นที่ท่านนักเดินทางใหม่ควรทราบไว้ เช่น

-Nationality สัญชาติ

-Occupation อาชีพ

-Contact Address ที่อยู่สำหรับการติดต่อ

-Married แต่งงานแล้ว

-Single โสด

-Visa วีซ่า

-Passpost Number หมายเลขหนังสือเดืนทาง

-Aliens /Foreigner คนต่างชาติ

-issuing Authority / Issue ที่ออกหนังสือเดินทาง

-Port of departure เมืองที่ออกเดินทาง

-Destination เมืองปลายทางที่จะไป

-Where ที่ไหน?

 

ศัพท์เหล่านี้ท่านควรศึกษาไว้บ้างก่อนเดินทาง อย่างน้อยก็เป็นประโยชน์ในการกรอกข้อมูล immigration form

Hello, can I have your passport please? สวัสดีครับ/ค่ะ ขอพาสปอร์ตด้วยครับ/ค่ะ

Here is my passport. นี่พาสปอร์ตของ ผม/ฉัน ครับ/ค่ะ

How do I apply for a tourist visa? ขอวีซ่าท่องเที่ยวทำอย่างไร ครับ/คะ

Please fill out this form. ช่วยกรอกแบบฟอร์มนี้ด้วยครับ/ค่ะ

What is your nationality? คุณสัญชาติอะไรครับ/ค่ะ

I am a ....(...)... ผม/ฉัน เป็นคน(สัญชาติ?) ครับ/ค่ะ

How long are you staying in ...(....)...? จะอยู่...(ประเทศ)...นานแค่ไหนครับ/คะ

I am staying for one month. ผม/ฉัน จะอยู่..(.จำนวนวัน..)..ครับ/ค่ะ

Where are you staying? คุณพักที่ไหนครับ/คะ

I am staying at a hotel. ผม/ฉัน พักที่โรงแรม ครับ/ค่ะ .... บอกชื่อโรงแรมที่จะไปพัก

Where is your next destination? จุดหมายปลายทางต่อไปของคุณคือที่ไหนครับ/คะ

My next destination in ...... จุดหมายปลายทางต่อไปของ ผม/ฉัน คือ(ชื่อเมือง/ประเทศที่เราจะไป) ครับ/ค่ะ