การศึกษาต่างประเทศ

เรียนวิชาชีพ

สถานฑูต EMBASSY

 

 

 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
...........เกาหลีใต้...........


หน่วยงานราชการและ
...ท่องเที่ยวเกาหลีใต้..

 

 

คริสตจักรไทยร่วมใจ (한마음태국인교회)

คริสตจักรไทยร่วมใจ (한마음태국인교회)
[นมัสการพระเจ้า,สอนภาษาเกาหลี,
สอนเทควันโด,การตรวจสุขภาพฟรี]
เขต-โดงดูชอน,โพชอน,ยางจู
010-9874-4430 (อ.จักรภัทร คิม)

 

แหล่งรวมกิจการไทยในเกาหลี