การศึกษาต่างประเทศ

เรียนวิชาชีพ

สถานฑูต EMBASSY

 

 

 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
...........เกาหลีใต้...........


หน่วยงานราชการและ
...ท่องเที่ยวเกาหลีใต้..

 

 

โรงพยาบาล ประกันสุขภาพ คนมีวีซ่าและไม่มีวีซ่า(ผี)ในเกาหลีใต้

@ โรงพยาบาล จอร์ช อี โดตี้ เมมโมเรียล ฮอสปิตัล (GEORGE E. DOTY MEMORIAL HOSPITAL) บริการตรวจรักษาฟรี ทั้งบุคคลที่มีวีซ่าและไม่มีวีซ่า โทร 351-2301-2

@ โรงพยาบาลที่ช่วยเหลือรักษาฟรี ผู้หญิงตั้งครรภ์(ท้อง) ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายอยู่ในประเทศเกาหลีเกินระยะเวลาที่กำหนด ไม่มีบิดา(พ่อ)เด็กรับรอง  031-334-7168 생명의집

@ บริการฟรี สำหรับท่านที่พักอาศัยในเกาหลี
ด้านการแพทย์/รักษา แผนกยา แผนกศัลยกรรมกระดูก แผนกทันตกรรม แผนกหูตาคอจมูก แผนกตรวจ และแผนกอื่นๆ ทั้งนี้ต้องโทรสอบถามล่วงหน้าเพราะเป็นการจัดให้มีบริการเฉพาะวันเวลา  โทรติดต่อสอบถาม อาจารย์ จักรภัทร คิม 010-9874-4430

@ บัตรประกันสุขภาพ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีวีซ่าจะได้รับสิทธิประโยชน์หลายอย่าง ในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพ หากเจ็บป่วยประสบอุบัติเหตุ กรณีฉุกเฉิน เช่น
- ผ่าตัด สามารถทำเรื่องเบิกได้ 50%
- ป่วยเรื้อรังค่าใช้จ่ายตั้งแต่ แสนวอนขึ้นไป จะได้ส่วนลดค่ารักษา 1ใน3
- ส่วนลดค่ายา 40 %
- หากต้องเข้าโรงพยาบาล อยู่ในระดับที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีอาสาสมัครดูแลให้ฟรี ในช่วงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล


* สนใจสมัคร บัตรประกันสุขภาพ เตรียมเอกสารและค่าใช้จ่ายดังนี้;
พาสปอร์ต, รูปถ่าย,  2ใบ,  ค่าสมัคร 10,000 วอน, จ่ายรายเดือน 6,000 วอน
รอรับบัตรและใช้ได้เลยตั้งแต่วั
นเริ่มทำบัตร

* สาขาใกล้บ้าน หรือ สงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 031-878-6926

 

แหล่งรวมกิจการไทยในเกาหลี