การศึกษาต่างประเทศ

เรียนวิชาชีพ

สถานฑูต EMBASSY

 

 

 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
...........เกาหลีใต้...........


หน่วยงานราชการและ
...ท่องเที่ยวเกาหลีใต้..

 

 

ภาษาไทยและวัฒนธรรม

หลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ


Thai language for foreigner (Basic)

Period

- 30 hours / 1 course.

- 200 hours to get the certificate.

Participant qualification

- Non basic knowledge are allow.

- Should be 7 years old or above.

Objective

- Able to listening, speaking, reading and comprehend Thai language.

- Understand Thai vocabularies in general use and work.

- Able to communicate Thai language properly.

- Able to use Thai language in occupation.

 

Thai language for foreigner (Intermediate)

Period

- 30 hours / 1 course

- 200 hours to get the certificate

Participant qualification

- Accomplish Thai basic course

Objective

- Able to listening, speaking, reading and comprehend Thai language.

- Able to communicate Thai language properly.

- To understand Thai culture, lifestyle and traditional.

- Able to use Thai language in occupation.

 

Thai language for foreigner (Advance)

Period

- 30 hours / 1 course

- 200 hours to get the certificate

Participant qualification

- Accomplish Thai Intermediate course

Objective

- Able to communicate Thai language properly

- To know Thai famous place and traveling site

- Understand Thai culture, lifestyle and traditional

- Able to use Thai language in occupation

 

Tuition Fee (ค่าเรียน) : Special course for Thai Language

Language

: 1 Person 1 Hour 900 THB

: 2 Person 1 Hour 800 THB

: 3 Person 1 Hour 700 THB

: 5 Person 1 Hour 450 THB

Student can pay 15 Hour .... x 15 = ….. THB

Student can pay 20 Hour …. x 20 = ….. THB

Student can pay 30 Hour …. x 30 = ….. THB

- Every 100 Hour can get the Certificate

กฎระเบียบข้อบังคับเพื่อรักษาสิทธิ์ในการเรียนของผู้เรียน

1.แจ้งทางโรงเรียนทุกครั้งที่ขอหยุด (กรุณาลงสมุดบันทึกประจำวันขอหยุด) ควรแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบล่วงหน้า 1 อาทิตย์

2.ในกรณีที่ป่วยหรือมีธุระด่วนในวันที่เรียนทางโรงเรียนจะตัดสิทธิ์ผู้เรียนไม่สามารถมาเรียนชดเชยในวันอื่นได้

3.ในกรณีที่กลับต่างประเทศกรุณาแจ้งทางโรงเรียนให้ทราบและลงชื่อในสมุดเปลี่ยนเวลาเรียนทุกครั้ง จึงจะสามารถเข้ามาเรียนตามปกติได้

4.ในกรณีที่ผู้เรียนหยุดเรียนถึง 3 เดือนขึ้นไปและไม่ติดต่อกับทางโรงเรียน และต้องการกลับมาเรียนใหม่อีกครั้ง ผู้เรียนต้องจ่ายค่าแรกเข้าใหม่

5.กรณีที่ผู้เรียนทำบัตรหายและต้องการทำบัตรใหม่ ผู้เรียนจ่ายค่าทำบัตรใหม่

6.กรณีที่ผู้เรียนขอหยุดหลายเดือนต้องจ่ายค่า Holiday

เมื่อผู้เรียนกลับมาเรียนสามารถใช้ค่า Holiday ที่จ่ายไว้ได้ ยกเว้นผู้เรียนที่จ่ายเป็นคอร์สทั้งหมดไม่ต้องจ่ายค่า Holiday สามารถแจ้งทางโรงเรียนให้ทราบและเขียนชื่อลงในสมุดบันทึกประจำวันของโรงเรียนได้เลย