การศึกษาต่างประเทศ

เรียนวิชาชีพ

สถานฑูต EMBASSY

 

 

 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
...........เกาหลีใต้...........


หน่วยงานราชการและ
...ท่องเที่ยวเกาหลีใต้..

 

 

แกะสลัก

หลักสูตรแกะสลัก

หลักสูตรนี้บังคับเรียนสำหรับผู้ที่เรียนอาหารไทย ทุกคนจะต้องเรียนถึงจะมีสิทธิสอบรับใบประกาศ เรียนทั้งหมด 18  ชั่วโมง วันละ 3  ชั่วโมง  6  ครั้ง

แกะสลักผักและผลไม้ เป็นศิลปะที่บรรพบุรุษของไทย ได้สร้างสรรค์วิธีการ ตัด แต่ง ปอก หั่น ให้มีความสะดวกในการรับประทาน และมีความละเอียดอ่อน ประณีต วิจิตรบรรจงไว้ในผลงานซึ่งเป็นศิลปะที่มีมานาน จากหลักฐานเชื่อว่าเริ่มมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยหรืออาจจะมีมานานมากกว่านั้นแต่ก็ยังไม่มีใครบอกได้ชัดเจน แต่การแกะสลักมีประโยชน์ในการตกแต่งเพื่อให้เกิดความสวยงาม นำมาใช้ในโอกาสพิเศษ และยังทำให้ใจสงบมีสมาธิ สร้างความภูมิใจให้กับตนเอง สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้ และยังสามารถช่วยอนุรักษ์สืบสานศิลปะการแกะสลักของไทยไว้ตลอดไป ด้วยการอาศัยฝีมือ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยการฝึกฝน ให้เกิดทักษะความชำนาญ

หลักสูตรที่ทางโรงเรียนเปิดสอน แบ่งออกเป็น 4 คอร์ส คือ

1. คอร์สแกะสลักสำหรับจัดจาน เหมาะสำหรับผู้เรียนที่เรียนอาหารเพื่อนำไปใช้ในการจัดจานเพื่อให้เกิดความสวยงาม น่ารับประทาน และช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้า (บังคับเรียนสำหรับผู้ที่เรียนอาหาร)

2. คอร์สขั้นพื้นฐาน เป็นการเรียนเกี่ยวกับผักกาแกะสลักใบไม้ชนิดต่างๆ และดอกไม้ เช่น ดอกกุหลาบ ดอกบานชื่น ดอกข่า เป็นต้น

3. คอร์สชั้นกลาง ผลไม้ขึ้นลูก ทำกระเซ้าผลไม้ เป็นขั้นที่ผู้เรียน ต้องเรียนผ่านขั้นพื้นฐานมาก่อน

4. คอร์สชั้นสูง แกะสลักสบู่ เป็นหลักสูตรที่ต้องเรียนผ่านชั้นต้น และผ่านชั้นกลางมาแล้วจึงจะสามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้

ค่าเรียน : คอร์สละ 7,000 บาท  *** ราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์การเรียน  เช่น  มีดแกะสลัก  ผัก  ผลไม้

Every student must be learns Thai carving for cooking course 18 Hours course fee 7,000 THB

เวลาเรียน : 9:00 น. -  12 : 00 น. ,  13:00 น. – 16:00 น. วันจันทร์ – วันเสาร์


 

กฎระเบียบข้อบังคับเพื่อรักษาสิทธิ์ในการเรียนของผู้เรียน

1.แจ้งทางโรงเรียนทุกครั้งที่ขอหยุด (กรุณาลงสมุดบันทึกประจำวันขอหยุด) ควรแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบล่วงหน้า 1 อาทิตย์

2.ในกรณีที่ป่วยหรือลูกไม่สบายหรือมีธุระด่วนในวันที่เรียนทางโรงเรียนจะตัดสิทธิ์ผู้เรียนไม่สามารถมาเรียนชดเชยในวันอื่นได้

3.ในกรณีที่กลับต่างประเทศกรุณาแจ้งทางโรงเรียนให้ทราบและลงชื่อในสมุดเปลี่ยนเวลาเรียนทุกครั้งจึงจะสามารถเข้ามาเรียนตามปกติได้

4.ในกรณีที่ผู้เรียนหยุดเรียนถึง 3 เดือนขึ้นไปและไม่ติดต่อกับทางโรงเรียน และต้องการกลับมาเรียนใหม่อีกครั้ง ผู้เรียนต้องจ่ายค่าแรกเข้าใหม่

5.กรณีที่ผู้เรียนทำบัตรหายและต้องการทำบัตรใหม่ ผู้เรียนจ่ายค่าทำบัตรใหม่

6.กรณีที่ผู้เรียนขอหยุดหลายเดือนต้องจ่ายค่า Holiday เมื่อผู้เรียนกลับมาเรียนสามารถใช้ค่า Holiday ที่จ่ายไว้ได้

** ยกเว้นผู้เรียนที่จ่ายเป็นคอร์สทั้งหมดไม่ต้องจ่ายค่า Holiday สามารถแจ้งทางโรงเรียนให้ทราบและเขียนชื่อลงในสมุดบันประจำวันของโรงเรียนได้เลย

(course Of the art carving fruit and vegetable soap)