การศึกษาต่างประเทศ

เรียนวิชาชีพ

สถานฑูต EMBASSY

 

 

 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
...........เกาหลีใต้...........


หน่วยงานราชการและ
...ท่องเที่ยวเกาหลีใต้..

 

 

เที่ยวออสเตรเลีย

 


ท่องเที่ยวออสเตรเลีย

ข้อมูลทั่วไป ที่ตั้งประเทศออสเตรเลียเป็นเกาะทวีปตั้งอยู่ในซีกโลกใต้ ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก พื้นที่ของประเทศมีขนาดใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับยุโรปแต่มีความหนาแน่นประชากรน้อยมากที่สุดในโลก มีสัตว์หมีโคอาล่าและจิงโจ้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลีย เขตการปกครองแบ่งออกเป็น 6 รัฐ (State) 2 เขตแดน (Territory) เมืองหลวง แคนเบอร์ร่า

ภาษาและประชากร ออสเตรเลียมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นแถบชายฝั่งตะวันออกของประเทศประกอบด้วยคนจากหลากหลายเชื้อชาติวัฒนธรรมกว่า 140ประเทศที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานตลอด 50ปีที่ผ่านมา จึงทำให้ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสังคมแบบสหวัฒนธรรม โดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางราชการและเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารหลักของประเทศ ออสเตรเลีย

สภาพภูมิอากาศ ออสเตรเลียแตกต่างกันในแต่ละรัฐ สภาพอากาศทั่วไปจะเป็นแบบเขตร้อนจนถึงเขตอบอุ่น อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดที่ทัสมาเนียประมาณ 0-12 องศาเซลเซียส และร้อนสุดที่มณฑลตอนเหนือประมาณ 33-34 องศาเซลเซียส

»» ฤดูใบไม้ผลิ กันยายน-พฤศจิกายน อากาศดี ดอกไม้บานสวยงาม
»» ฤดูร้อน ธันวาคม-กุมภาพันธ์ อากาศร้อนและแห้งแล้ง บางแห่งร้อนจัดและอาจมีไฟป่า
»» ฤดูใบไม้ร่วง มีนาคม-พฤษภาคม อากาศเริ่มเย็นลง ตามเมืองชายฝั่งทางตอนใต้และเมืองในเขตป่าฝนตกชุกบางแห่งอาจมีน้ำท่วม
»» ฤดูหนาว มิถุนายน-สิงหาคม อากาศเย็นจัดมีหิมะตกบนเขตภูเขาสูงโดยทั่วไป

เวลา ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้าง จึงมีความแตกต่างของเวลาตามมาตรฐานกรีนิช (Greenwich Mean Time, GMT) โดยจัดแบ่งออกเป็น 3 โซน ดังนี้

»» Eastern Standard Time-EST
เร็วกว่าเวลา GMT 10 ชั่วโมงและเร็วกว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง ใช้ในรัฐ New South Wales, Victoria, Tasmania, Queensland และ Canberra

»» Central Standard Time-CST
เร็ว กว่าเวลา GMT 9.5 ชั่วโมงและเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมงครึ่ง ใช้ในรัฐ South Australia และเขตปกครอง Northern Territory

»» Western Standard Time-WST
เร็วกว่าเวลา GMT 8 ชั่งโมงและเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง ใช้ในรัฐ Western Australia

* Daylight Saving - ในช่วงฤดูร้อน ประเทศออสเตรเลียจะมีเวลาในช่วงกลางวันยาวนานกว่าในช่วงกลางคืน ดังนั้น ในรัฐ Victoria, New South Wales, South Australia และ Tasmania จึงมีการปรับเวลาให้เร็วขึ้นจากเดิมอีก 1 ชั่วโมง ในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงมีนาคม *

สกุลเงินของประเทศออสเตรเลีย ใช้สกุลเงิน ออสเตรเลียดอลล่า (AUD) เงินเหรียญที่ใช้มีตั้งแต่ 5c, 10c,20c, 50c, $1 และ $2 ตามลำดับ ส่วนธนบัตรมีตั้งแต่ $5, $10, $20, $50, และ $100 ตามลำดับ

รายละเอียดยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย คลิ๊กที่นี่
รายละเอียดข้อมูลเอกสารยื่นขอวีซ่าเข้าเมือง คลิ๊กที่นี่