การศึกษาต่างประเทศ

เรียนวิชาชีพ

สถานฑูต EMBASSY

 

 

 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
...........เกาหลีใต้...........


หน่วยงานราชการและ
...ท่องเที่ยวเกาหลีใต้..

 

 

หนังสือเดินทางประเทศไทย สามารถไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

รายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย สามารถไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

1. Cambodia 14 days

2. Brunei 14 days

3. Bahrain 14 days

4. Japan 15 days

5. Philippines 30 days

6. Laos 30 days

7. Vietnam 30 days

8. Malaysia 30 days

9. Singapore 30 days

10. Hong Kong 30 days

11. Macau 30 days

12. Maldives 30 days

13. Seychelles 30 days

14. South Africa 30 days

15. Mongolia 30 days

16. Turkey 30 days

17. Russia 30 days (นักท่องเที่ยวต่างชาติ ถ้าพำนักอยู่ภายในเมืองเดิมเกิน 3 วัน จำเป็นต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์กงสุลของรัสเซีย มิฉะนั้นตอนขาออกประเทศจะโดนปรับเงิน !! แต่ส่วนมากถ้านอนตามโรงแรมเขาจะลงทะเบียนให้เลย แต่ถ้าไปบ้านเพื่อนหรืออย่างไร ศึกษาตรงนี้ด้วย)

18. Vanuatu (ประเทศวานูอาตู เป็นประเทศเกาะเล็กแถบ Pacific ค่อนไปทาง Australia) 30 days

19. Indonesia 30 days

20. South Korea 90 days

21. Argentina 90 days

22. Brazil 90 days

23. Chile 90 days

24. Ecuador 90 days

25. Fiji 4 months นับเป็นเดือน ไม่ใช่แบบวัน

26. Panama 180 days

27. Peru 183 days หลายคนอาจจะเข้าใจว่าแค่ 90 วัน แต่จริงๆนานกว่านั้น

28. Georgia 90 days ประเทศนี้เป็นหนึ่งในอดีตโซเวียตเก่า คนไทยไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

29. Haiti 90 days

30. Dominican Republic 3 Months

31. Cook Island 31 Days

 

รายชื่อประเทศที่คนไทยสามารถขอ Visa on arrival ได้

1. Sri Lanka ค่าวีซ่าประมาณ $20 อยู่ได้ 30 วัน

2. Oman

3. Jordan ค่าวีซ่า JOD20 หรือประมาณ 1,000 บาท อยู่ได้ 30 วัน

4. Papua New Guinea ค่าวีซ่าไม่เกิน 1,000 บาท อยู่ได้ 60 วัน

5. Iran ขอวีซ่าก่อนเดินทาง ค่าวีซ่าไม่แน่ใจแต่อยู่ได้ 15 วัน

6. Nepal

7. Ethiopia* ค่าวีซ่าประมาณ $20-30

8. Kenya

9. Tanzania*

10. Zimbabwe*

11. Mauritius

12. Madagascar

13. Timor Leste (ติมอร์ตะวันออก)

14. Armenia อดีตโซเวียตเก่า ค่าวีซ่าประมาณ $40

15. Bolivia ค่าวีซ่า $52

16. Mali* อยู่แถบ West Africa

17. Mozambique ค่าวีซ่า.... อยู่ได้ 30 วัน

18. Uganda* ค่าวีซ่า US$50

19. Togo* ค่าวีซ่า..... อยู่ได้ 7 วัน

*สำหรับการเดินทางไปยัง 6 ประเทศที่ดาวเครื่องหมายไว้ ทุกท่านจำเป็นต้องมีสมุดเล่มเหลืองยืนยันการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดต่างๆในแถบแอฟริกา เช่น มาลาเรีย ไทฟอย ไข้เหลือง ฯลฯ ศึกษาข้อมูลเรื่องโรคที่ต้องป้องกันก่อนการเดินทางไปยังประเทศเหล่านี้

 

รายชื่อประเทศที่คนไทยสามารถไปได้โดยมีเงื่อนไขบางประการ

1. Taiwan ถ้ามีวีซ่าอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย หรือ เชงเก้น ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเข้าไต้หวันโดยยกเว้นวีซ่าได้ 30 วัน สำหรับคนที่ถือวีซ่าถาวรหรือเรสซิเดนส์วีซ่าของประเทศนิวซีแลนด์สามารถเข้าประเทศไต้หวันได้ 30 วัน

2. Mexico ถ้ามีวีซ่าอเมริกาที่ยังไม่หมดอายุ สามารถพำนักได้โดยยกเว้นวีซ่า 30 วัน (โดยต้องเข้าเม็กซิโกโดยผ่านทางประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)

3. Puerto Rico เงื่อนไขเดียวกัน Mexico ถ้าเดินทางมาจาก USA เพื่อเข้า Puerto Rico ยกเว้นวีซ่าและอยู่ได้ 30 วัน

4. Bulgaria ถ้ามีวีซ่าเชงเก้นหรือโรมาเนีย สามารถพำนักได้ 90 วัน

5. Kosovo ถ้ามีวีซ่าเชงเก้นที่ไม่หมดอายุ สามารถพำนักอยู่ได้ 15 วัน

6. Ireland ถ้าถือวีซ่า UK อยู่และยังไม่หมดอายุสามารถอยู่ได้ 90 วัน

7. Costa Rica ถ้ามีวีซ่าญี่ปุ่นที่มีอายุเกิน 6 เดือน หรือ วีซ่าจากประเทศ Liechtenstein, Norway, Switzerland สามารถพำนักได้สูงสุด 30 วัน

 

หมายเหตุ ควรอัปเดทข้อมูลก่อนเดินทาง