การศึกษาต่างประเทศ

เรียนวิชาชีพ

สถานฑูต EMBASSY

 

 

 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
...........เกาหลีใต้...........


หน่วยงานราชการและ
...ท่องเที่ยวเกาหลีใต้..

 

 

รายชื่อองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือแรงงานและคนต่างชาติ

กรุงโซล (서울)

ศูนย์ช่วยเหลือจิกูโชนซัรัง

(사단)지구촌사랑나눔

Tel) 02-863-6622 Fax) 02-863-6633

 

โบสเมียงซอง

명성교회

Tel) 02-440-9000 Fax) 02-440-9099

 

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติฮันกุ๊ก  : มีล่ามภาษาไทย

한국외국인근로자지원센터

Tel) 1644-0644

 

ศูนย์แรงงานต่างชาติโซล

서울외국인노동자센터

Tel) 02-3672-9472 Fax) 02-3672-9470

 

ศูนย์ให้คำปรึกษาแรงงานต่างชาติ  : มีล่ามภาษาไทย

외국인노동자상담실

Tel) 02-928-2049 Fax) 02-924-6252

 

ศูนย์อพยพแรงงานต่างชาติ กรุงโซล

서울외국인근로자센터

Tel) 02-2632-9933

 

ศูนย์อพยพแรงงานต่างชาติ อึนเพียง

은평외국인근로자센터

Tel) 02-388-6343

 

ศูนย์อพยพแรงงานต่างชาติ กังโดง

강동외국인근로자센터

Tel) 02-478-2555


ศูนย์อพยพแรงงานต่างชาติ ยังชอน

양천외국인근로자센터

Tel) 02-2643-0808

 

ศูนย์อพยพแรงงานต่างชาติ กึงชอน

금천외국인근로자센터

Tel) 02-868-5208

 

ศูนย์อพยพแรงงานต่างชาติ ซองโดง

성동외국인근로자센터

Tel) 02-2282-7974

 

คยองกี-โด (경기도)

ศูนย์สำหรับชาวต่างชาติ เขตอันซัน  : มีล่ามภาษาไทย

안산시 외국인주민센터

Tel) 1644-7111

 

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติกาลิเลีย

외국인노동자지원센터갈릴레아

Tel) 031-494-8411 Fax) 031-494-8483

 

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานอพยพ กิมโพอิอุดซาลี  : มีล่ามภาษาไทย

이주노동자지원센터 김포이웃살이

Tel) 031-987-6241 Fax) 031-996-6240

 

ศูนย์เอ็มเม้าส  : มีล่ามภาษาไทย

엠마오스

Tel) 031-257-8501 Fax) 031-257-8535

 

โบสซูซอง  : มีล่ามภาษาไทย

수성교회

Tel) 031-232-9952 Fax) 031-233-9952

 

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติย๊อกกก

국경없는친구들

Tel) 032-345-6734 Fax) 032-345-6735

 

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ บูชอน

부천외국인노동자의집

Tel) 032-654-0664 Fax) 032-668-0077

 

โบสคริสจักรพาโรส  : มีล่ามภาษาไทย

파로스

Tel) 031-319-1720 Fax) 031-498-1720

 

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ เขตอึยจองบู : มีล่ามภาษาไทย

의정부 외국인력지원센터

Tel) 031-838-9111 Fax) 031-838-9222

 

ศูนย์ให้คำปรึกษาแรงงานต่างชาติ อึจองบู : มีล่ามภาษาไทย

의정부 이주노동자상담소 (엑소더스)

Tel) 031-878-6926 Fax) 031-878-6927

 

ศูนย์ให้คำปรึกษาแรงงานต่างชาติ นามยังจู : มีล่ามภาษาไทย

남양주 이주노동자상담소 (엑소더스)

Tel) 031-566-1142 Fax) 031-566-3020

 

โบสพาจูซารัง

파주 사랑의교회

Tel) 031-943-8450

 

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติซองนาม  : มีล่ามภาษาไทย

성남 외국인노동자의집

Tel) 031-756-2143 Fax) 031-757-8093

 

โบสคริสจักรไทยร่วมใจ : มีล่ามภาษาไทย

한마음태국인교회

Tel) 010-7443-9880 Fax) 031-867-0081

 

อินชอน (인천)

ศูนย์ช่วยเหลือสิทธิมนุษยชน

แรงงานต่างชาติฮันกุ๊ก

한국이주노동자인권센터

Tel) 032-576-8114 Fax) 032-576-8116

 

ศูนย์ให้คำปรึกษาแรงงานต่างชาติ

한국외국인선교회

Tel) 032-811-2256 Fax) 032-811-2257

 

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติอินซอน  : มีล่ามภาษาไทย

인천 외국인근로자지원센터

Tel) 032-431-5757

 

ชุงชอง-โด (충청도)

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ เขตชอนอัน  : มีล่ามภาษาไทย

천안 외국인력지원센터

Tel) 041-411-7022 Fax) 041-411-7030

 

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ ชอนอัน

천안시 외국인근로자센터

Tel) 041-565-5801 Fax) 041-565-0474

 

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ อาซัน

아산 외국인노동자지원센터

Tel) 041-541-9112 Fax) 041-548-9877

 

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ เดจอน

대전 외국인지원센터

Tel) 042-631-6242 Fax) 042-631-6243

 

กางวอน-โด (강원도)

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ วอนจู

원주 외국인지원센터

Tel) 033-748-8097

 

คยองซาง-โด (경상도)

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติเดกู  : มีล่ามภาษาไทย

대구 외국인력지원센터

Tel) 053-654-9700

 

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติคิมเฮ  : มีล่ามภาษาไทย

김해 외국인력지원센터

Tel) 055-338-2727 Fax) 055-338-1630

 

โบสคริสจักรคยองโดง

포항경동교회

Tel) 054-291-0191 Fax) 054-293-1377

 

ศูนย์ช่วยเหลือคนต่างชาติ คยองบุ๊ก

경북외국인다문화지원센터

Tel) 054-852-0258

 

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ มาซัน

마산 외국인근로자지원센터

Tel) 055-253-5270

 

อุลซันกลอบอลเซ็นเตอร์

울산 글로벌센터

Tel) 1577-2818

 

ชอลลา-โด (전라도)

ศูนย์วัฒนธรรมแรงงานต่างชาติ กวางจู  : มีล่ามภาษาไทย

(사) 외국인근로자문화센터

Tel) 062-943-8930 Fax) 062-943-1634

 

ศูนย์ช่วยเหลือสตรีต่างชาติและแรงงานต่างชาติ  : มีล่ามภาษาไทย

광주 이주여성지원센터

Tel) 070-8834-2221

 

ศูนย์ให้คำปรึกษาแรงงานต่างชาติ

목포이주노동자상담센터

Tel) 061-272-1560 Fax) 061-272-1568

 

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ

เขตชอนนัมโมกโพและยองอำ

전남목포영암 외국인근로자문화지원센터

Tel) 061-462-8389 Fax) 061-462-8390

 

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ ยอซู

여수외국인근로자지원센터

Tel) 070-8278-7896

 

เจจู (제주)

ศูนย์ช่วยเหลือคนต่างชาติ เจจู : มีล่ามภาษาไทย

제주 이주민센터

Tel) 064-712-1141 Fax) 064-748-8291

 

ศูนย์ช่วยเหลือคนต่างชาติ ซอกวีโพ

서귀포 이주민복지센터

Tel) 064-762-1141