การศึกษาต่างประเทศ

เรียนวิชาชีพ

สถานฑูต EMBASSY

 

 

 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
...........เกาหลีใต้...........


หน่วยงานราชการและ
...ท่องเที่ยวเกาหลีใต้..

 

 

 • p01.jpg
 • p02.jpg
 • p03.jpg
 • p04.jpg
 • p05.jpg
 • p06.jpg
 • p07.jpg
 • p08.jpg
 • p09.jpg
 • p10.jpg
 • p11.jpg
 • p12.jpg

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์สื่อสารไทย

www.suesarnthai.com

วัตุประสงค์การก่อตั้งเวปไซด์ พัฒนาข้อมูลข่าวสารรูปแบบ การใช้ชีวิต ความต้องการ ปัญหาของคนไทยในเกาหลีใต้จากกลุ่มสังคมออนไลน์ "KOREA เกาหลีใต้"ของคนไทยที่พักอาศัยในเกาหลีใต้ ซึ่งได้ให้บริการพี่น้องคนไทยด้วยชุมชนคนจิตอาสามา 5-6 ปี พร้อมๆกับยุคเริ่มเฟื่องฟูในการใช้เข้าถึงสื่อออนไลน์ โดยมีองค์ประกอบแอดมินคอยควบคุมการใช้พื้นที่สื่อกลุ่มออนไลน์ พร้อมๆกับการเติมเต็ม ตอบ ถาม อัปเดทข้อมูล ข่าวสาร ความช่วยเหลือ ร่วมกับสมาชิกกลุ่มท่านอื่นๆ พี่น้องคนไทยได้รับข้อมูลข่าวสารที่ดีเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือแหล่งที่มาชัดเจน สามารถนำไปประกอบการคิดการใช้ชีวิตแก้ปัญหาได้ ได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับพี่น้องคนไทยที่พักอาศัยในพื้นที่มากมาย คุณค่าทางความรู้ประสบการณ์เป็นสิ่งดีมีมูลค่า = มองไม่เห็นตัวตน + จับต้องไม่ได้ + สามารถนำพาไปสู่อนาคตสิ่งที่ดีกว่า ....

เวปไซด์ที่ดีมีคุณภาพประโยชน์ต้องใช้เวลาค่อยๆปรับไปเรื่อยๆ